NÅGRA ORD

Om mig

Jag heter Tanja Forslund och har i hela mitt liv jobbat med människor och deras välmående. Jag är nyfiken på vad som gör att en människa fungerar som hon gör. Mina styrkor som terapeut och arbetshandledare är att jag är empatisk och tydlig, vågar fråga och lyssnar gärna. Fritiden spenderar jag helst tillsammans med familj och vänner, gärna ute i naturen eller på resande fot.

Utbildning:

  • Politices magister inom socialpolitik från Åbo Akademi (1998)
  • Socialarbetare från Turun yliopisto (1998)
  • Lösningsfokuserad korttidsterapeut från Kristillinen Terapiainstituutti, 80 studiepoäng,  varav 30 sp är psykoterapeutiska färdigheter.
    Utbildningen är ackrediterad av CHC ry. (2021)
  • Lösningsfokuserad arbetshandledare från Kristillinen Terapiainstituutti/KSTM ry.
    Utbildningen är ackrediterad av CHC ry. (2021)

Under 20 år jobbade jag som socialarbetare på sjukhus och socialbyrå. Sedan 2018 är jag skolkurator på deltid för elever från förskolan till gymnasiet. Jag upplever att alla mina tidigare jobb har förberett mej och lett mej fram till att jobba som terapeut och arbetshandledare. Den största belöningen i mitt arbete är då en klient kommer till insikt och genom egen kraft förändrar sitt mående till det bättre.

Mina ledord i livet är balans och harmoni och det önskar jag att du kan hitta i terapin eller arbetshandledningen tillsammans med mej.

Det var makarna Steve de Shazer och Insoo Kim Berg som utvecklade den lösningsfokuserade korttidsterapin i USA på 1970-talet och till Finland kom den under samma årtionde. Under 1980-talet var det främst Tapani Ahola och Ben Furman som utvecklade korttidsterapin i Finland. Finsk forskning har visat att lösningsfokuserad terapi är minst lika effektiv som andra beprövade terapimodeller.

HAR DU FRÅGOR?

Skicka ett meddelande till mig via mail eller kontaktformuläret.
Du kan även sända mig textmeddelande till tfn 040 8509 165