KORTTIDSTERAPI

SAMTALSTERAPI

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Vi utforskar tillsammans hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur man kan påverka och förändra dem. Terapin utgår från dej och dina behov. Lösningsfokuserade verktyg och metoder används för att hjälpa dej framåt. Terapin fokuserar på framtiden, även om man tar det förflutna i beaktande.

Inom lösningsfokuserad korttidsterapi fokuserar vi på att tillsammans lyfta fram dina resurser och förbättra ditt mående.

Du kan ha ett klart mål och veta vad du vill behandla i terapin, t.ex.  ångest, depression, tvångsbeteenden, kriser eller fobier. Du kanske mår dåligt, men inte kan sätta fingret på vad det är. Då är målet att tillsammans ta reda på orsaken och hur du ska börja må bättre.

Ångestrelaterad problematik är en vanlig orsak till psykisk ohälsa. Jag har jobbat mycket med klienter med ångestrelaterade problem och tillsammans har vi nått goda resultat. Andra områden som många söker hjälp inom är stress, relationer och självkänsla.

FÖR VEM

TERAPI FÖR ALLA

Korttidsterapi passar för alla. Jag jobbar främst med individuell terapi, men träffar gärna dina närstående om det gynnar din terapi. Detta med din tillåtelse förstås. Även par är välkomna.

Ungdomar och vuxna är min främsta målgrupp.

Det har ingen betydelse om du har en diagnos eller inte. I terapin utgår vi från ditt mående.

Det behövs ingen remiss.

Du får gärna prata finska om du är okej med att jag svarar på svenska. Även om jag kan finska vill jag prata mitt modersmål för att kunna förmedla mina tankar så bra som möjligt.

MOTTAGNING

HUR OFTA

Vi träffas en gång och efter det får du bestämma om du vill träffas igen. Inom korttidsterapi är det vanligt att träffas mellan 1-20 gånger, men det finns ingen övre gräns för hur många gånger vi kan träffas. Intervallet mellan träffarna kommer vi överens om.

VAR

Jag tar emot dej i Black Jack-huset på 8 våningen på Vasaesplanaden 17 i Vasa.

Även träffar utomhus, t.ex. i form av en promenad, är möjliga. Vi kan också träffas på distans över nätet, via Zoom eller Teams.

TYSTNADSPLIKT

Nyckelord inom samtalsterapin är respekt, lyhördhet och samarbete. Tystnadsplikten är en självklarhet. Besöken dokumenteras eller registreras inte digitalt.

PRISER

Individuella samtal
60 minuter 65 € 
(moms 0%)
Paketpris
Individuella samtal
5 x 60 minuter 300€
(60€/gång)
(moms 0%)
Parsamtal
75 – 90 minuter 80 €
(moms 0%)
Ungdomsrabatt

Ungdomar mellan 13-20 år får 10 % rabatt.

Betalning

Du kan betala med bankgiro eller med kort.

Terapin är inte berättigad till ersättning från FPA, du betalar alltså hela summan själv.

Kilometerersättning (0,50 €/km) tillkommer om träffarna sker utanför Vasa.

Ombokning och avbokning

Du kan omboka eller avboka per sms eller e-post, senast ett dygn före bokad tid utan extra debitering. 

För icke ombokning eller avbokning av planerad tid (inom 24 timmar) debiteras 50 % av besöksavgiften.

Adress till mottagning:

Black Jack-huset på 8 våningen på Vasaesplanaden 17 i Vasa.