Arbetshandledning

INDIVIDUELL OCH SMÅGRUPPER

ARBETSHANDLEDNING

Arbetshandledning

Är det stressigt och dåligt med orken på jobbet? Har du svårt att hitta balans mellan jobb och fritid? I arbetshandledningen får du hjälp med att reflektera över din yrkesroll, dina arbetsuppgifter och arbetsgemenskapen.
Genom att fundera på gränssättning och känslor som påverkar dej på jobbet kan du öka trivseln och orken på arbetsplatsen. Arbetssättet är lösningsfokuserat, vilket innebär att fokus inte är på problemet utan på att hitta lösningar.

"Att gå i arbetshandledning var det bästa jag gjort för mej själv. Jag har fått verktyg att tackla mina egna hjärnspöken. Efteråt kan jag se en tydlig skillnad i hur jag resonerar i olika situationer och tycker jag mår så mycket bättre i min arbetsgemenskap. Alla borde få gå i arbetshandledning!"

FÖR VEM

Individuell arbetshandledning och Smågruppshandledning

Jag erbjuder individuell arbetshandledning och smågruppshandledning (2-6 personer) på svenska.

Arbetshandledning är en process där vi jobbar i dialog mot de mål som du/ni satt upp. Genom arbetshandledning i grupp utvecklas man tillsammans.

Man kan exempelvis jobba på att förbättra kommunikationen och samarbetet på arbetsplatsen, förtydliga yrkesroller och arbetsuppgifter. Genom att se på erfarenheter och upplevelser som format dej och lyfta fram dina styrkor och resurser kan du stärka välmåendet i arbetslivet.

Det finns olika verktyg och övningar vi kan använda för att komma framåt.

TANJA FORSLUND, Arbetshandledare

Jag har lång arbetserfarenhet inom socialvården, både inom sjukvården och på socialbyrå samt inom skolvärlden. Dessa branscher är mest bekanta för mig, men arbetshandledning fungerar på samma sätt inom alla områden.

PROCESSEN

Arbetshandledningen är långvarig, ofta 1-3 år.

Man kan även komma överens om kortare paket, t.ex. 6 träffar.

Vi träffas regelbundet med ca 4 veckors mellanrum och varje träff är 90 minuter lång.

Processen utvärderas kontinuerligt och vi ser över målsättningen samt ändrar den vid behov. Vi träffas antingen på arbetsplatsen eller på ett annat överenskommet ställe.

TYSTNADSPLIKT

Alla samtal är konfidentiella. Arbetsgivaren eller förmannen kontaktas endast om vi kommer överens om det.

 

PRISER

Priserna gäller vid 1-5 träffar, begär en offert för prisuppgifter  gällande längre processer.

Individuell arbetshandledning

90 minuter / 120 € + moms 24%

Arbetshandledning för smågrupper (2-6 personer)

90 minuter /210 € + moms 24%

Kilometerersättning (0,50 €/km) tillkommer om träffarna sker utanför Vasa.

Välkommen på upptäcksfärd!

Adress till mottagning:

Black Jack-huset på 8 våningen på Vasaesplanaden 17 i Vasa