KORTTIDSTERAPI

SAMTALSTERAPI

Behöver du samtalsterapi? Jag erbjuder lösningsfokuserad korttidsterapi i Vasa, till ungdomar och vuxna. Som namnet säger är fokus på att hitta lösningar, inte att fokusera på problemet.

SAMTALSTERAPI

 Vi utforskar tillsammans hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur man kan påverka och förändra dem. Terapin utgår från dej och dina behov. Lösningsfokuserade verktyg och metoder används för att hjälpa dej framåt. Terapin fokuserar på framtiden, även om man tar det förflutna i beaktande.

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Inom lösningsfokuserad korttidsterapi fokuserar vi på att tillsammans ta fram dina resurser och förbättra ditt mående. Du kan ha ett klart mål och veta vad du vill behandla i terapin, t.ex.  ångest, depression, tvångsbeteenden, kriser eller fobier. Du kanske mår dåligt, men inte kan sätta fingret på vad det är. Då är målet att tillsammans ta reda på orsaken och hur du ska börja må bättre.

Ångestrelaterad problematik

Ångestrelaterad problematik är en vanlig orsak till psykisk ohälsa. Jag har jobbat mycket med klienter med ångestrelaterade problem och tillsammans har vi nått goda resultat. Andra områden som många söker hjälp inom är stress, relationer och självkänsla.

Tystnadsplikt

Nyckelord inom samtalsterapin är respekt, lyhördhet och samarbete. Tystnadsplikten är en självklarhet. Besöken dokumenteras eller registreras inte digitalt.

FÖR VEM

TERAPI FÖR ALLA

Korttidsterapi passar för alla. Jag jobbar främst med individuell terapi, men träffar gärna dina närstående om det gynnar din terapi. Detta med din tillåtelse förstås. Även par är välkomna.

Ungdomar och vuxna är min främsta målgrupp.

Det har ingen betydelse om du har en diagnos eller inte. I terapin utgår vi från ditt mående.

Det behövs ingen remiss.

Du får gärna prata finska om du är okej med att jag svarar på svenska. Även om jag kan finska vill jag prata mitt modersmål för att kunna förmedla mina tankar så bra som möjligt.

KONTAKTA MIG

    MOTTAGNING

    Jag tar emot dej i Terapiakeskus Avaras utrymmen på Smedsbyvägen 4, 2 våningen i Vasa.   Även träffar utomhus, t.ex. i form av en promenad, är möjliga. Vi kan också träffas på distans över nätet, via Zoom eller Teams.
    Följ mig på Facebook
    Följ mig på Instagram